Riello UPS Sentinel Pro SEP - Tower

Enfas in / enfas ut.

Nätsladd och stickpropps anslutning.

Riello Sentinel Pro UPS series är framtagen för PCs, servrar, hissautomation, jalusier, nätverksutrustning, fiberkommunikationer, larm samt övervakningssystem, radiokommunikationssystem, utrymningslarm, butik kassasystem och automation skåp mm.

Standard UPS modeller.

Effekter: 0,7 - 3kVA. Reservtid vid fullast visas nedan.

SEP 700, 7 minuter, 10,9kg

SEP 1000, 8 minuter, 13,3kg

SEP 1500, 6 minuter, 14,8kg

SEP 2200, 13 minuter, 25,6kg

SEP 3000, 6 minuter, 28,0kg

Reservtid beräkningar ovan är vid fullast.

UPS modeller utan interna batterier med förstärkt laddare på 6amp.

SEP 1000 ER

SEP 2200 ER

SEP 3000 ER

Standard batterilådor.

Passa till SEP 1000 UPS

BB SEP 36-A3, 7Ah, 12,2kg

BB SEP 36-M1, 14Ah, 19,3kg

BB SEP 36-B1, 40Ah, 63,0kg

Passa till SEP 2000 och SEP 3000 UPS

BB SEP 72-A3, 7Ah, 23,5kg

BB SEP 72-M1, 14Ah, 37,8kg

BB SEP 72-B1, 40Ah, 101,0kg

Vi kan erbjuda kundanpassad lösningar med >12års batterier på ställning inkl. batterisäkring och kablage.

Reservtider på 2, 4, 8, 12 och 24 timmar är inte ovanlig.

Även driftläge Eco mode mm.
Garanti UPS 2år.

Lagervaror.
Tillverkare / varumärke: Riello, Italien.

Ladda ner datablad