Riello UPS Automatisk Transfer Switch

ATS-källöverföringsomkopplaren är en enkel och effektiv lösning för att hantera redundansen från två oberoende strömkällor, vilket säkerställer oavbruten drift av verksamhetskritisk utrustning.

ATS tillåter automatisk eller manuell överföring av dina laster mellan två oberoende strömkällor utan att avbryta strömförsörjningen. Endera av de två källorna kan betecknas som den föredragna strömkällan, varvid den andra blir den alternativa källan.

I händelse av ett fel sker överföringen från en källa till den andra automatiskt och omedelbart. Automatisk överföring till den alternativa källan sker om spänningen för den föredragna källan går utanför en tolerans över eller under det nominella värdet.

Återgång till den föredragna källan sker automatiskt när spänningen återkommer inom toleransområdet. För att ge maximal skyddsnivå för den anslutna utrustningen bör båda strömkällorna vara UPS-apparater online.

ATS-modulen kan emellertid också levereras av en UPS och en annan typ av källa, eller av två icke-UPS-källor som ger en sinusformad utgång (AC-system, motorgeneratorset, etc.).


Ladda ner datablad