Placering för SPD skydd

Det är omöjligt att förhindra spänningsöverskott från att komma in i din anläggning eller från att inträffa inom din anläggning. När man skyddar en anläggning mot transienter är det bästa sättet att vara ett nätverks- eller kaskaderat tillvägagångssätt. Som framgår av bilden nedan har Institutet för elektriska och elektroniska ingenjörer (IEEE) utvecklat tre kategorier som varje anläggning kan delas upp i, placeringskategori A, B och C. Se IEEE Standard C62.41.1 och C62.41.2 för ytterligare referens.


Kategori A: uttag / behållare och långa grenkretsar (inomhus) (minst svåra)
• Alla uttag på mer än 10m från kategori B
• Alla uttag på mer än 20m från kategori C

Kategori B: matare, korta grenkretsar och servicepaneler (inomhus)
• Huvud central till undercentral
• Ställverk och matarfördelning
• Tunga apparatuttag med korta anslutningar till serviceintaget
• Belysningssystem i stora byggnader

Kategori C: Utomhusledningsledningar och serviceinträde (utomhus)
• Inkommande matning intill byggnad
• Matningen mellan mätaren och centralen
• Luftledningar till fristående byggnad
• Underjordiska linjer till brunnspump

Ladda ner datablad