Likriktare typ SM 2100.

Kraftfullt och robust skåp som har plats för batterier från 7Ah upp till 100 Ah. Lämplig för drift av alla typer av anläggningar där det behövs lång backuptid som rökluckor, brandlarm, larm, och passagesystem. SM2100 är en primärswitchad, högeffektiv och strömsnål strömförsörjning med lång livslängd. Kan levereras skyddad kapsling - upp till IP54.

Utförande: Aggregatet är utfört i vit plåtkapsling med nätindikering på fronten. Kan enkelt förses med larmkort för olika typer av fellarm. Är vid leverans försedd med nätavbrottslarm. Tydlig larmpresentation, med röda lysdioder, på front och summalarmrelä för vidaresändning. Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar.

Enfas matning
Spänningar 12 - 48 VDC
Strömmar: 5 - 20 A

Basutförande med säkring för batteri, larm för nätfel och utan instrument. Anslutnings-säkring för batteri.
Finns även med Inbyggda batterier. Begär extra information.

SM 2100: Väggmontage

Tillvall:

SM205  larmkort för likriktarfel, laddningsfel, batterifel och jordfel.
SM925  säkringskort med 5st 2-pol säkringsgrupper
SM926  säkringskort med 5st 1-pol säkringsgrupper  - polyfuse - självåterställande
DC05     24-12V 5A DC/DC omvandlare som snäppes fast på DIN-skena.


Ladda ner datablad