Eurobat Guide

Beskrivning av batteri "design life".

3 - 5års. Standard commercial batteri.

6 - 9års. General purpose batteri.

10/12års. Long life batteri.

>12års. Very long life batteri.

Ladda ner datablad