UPS Underhåll

En UPS kräver underhåll

Den matar ofta viktig utrustning som måste hållas igång. Störningar i nätet får inte störa driften. Nedan nämns några viktiga detaljer som bör hållas under uppsikt:

Batteriet har en viss teoretisk livslängd, som varierar beroende på typ. Det händer dock alltför ofta att batterier tar slut i förtid. För att kontrollera batteriets status bör man belasta det och mäta spänningen. Det finns andra tillvägagångssätt men vi anser att detta är den bästa metoden. Ett årligt prov är att rekommendera. Temperatur runt batteriet och rätt laddningsspänning är viktigt att hålla under uppsyn då detta påverkar batteriets livslängd. Fläktar och kondensatorer bör bytas med intervall som rekommenderas av tillverkaren för att förhindra haveri.

  • Belasta batteriet och mät av spänningen.
  • Håll koll på temperatur runt batteriet och att det är rätt laddningsspänning. (Detta påverkar batteriets livslängd)
  • Fläktar och kondensatorer bör bytas med intervall som rekommenderas av tillverkaren.

BatteriElektronik UPS service

BatteriElektroniks program för service av UPS är anpassat efter varje behov. De viktigaste delarna är belastningsprov av batteriet och en funktionskontroll. Vi mäter upp driftdata för att kunna göra en jämförelse med tidigare mätningar och med märkdata. Många UPS’er lagrar uppgift om händelser och studium av denna lista är intressant. Dels kan man se om det har varit interna problem och dels kan man se hur många nätstörningar som inträffat. Om UPS har larm kopplat till någon form av övervakning gör vi en kontroll av att larm verkligen kommer fram.

Regelbundna statuskontroller

Byte av fläktar och kondensatorer rekommenderas vanligen efter 4 – 5 år. En fläkt som stannar kan betyda att kraftelektronik hettas upp vilket betyder att UPS går över i bypass, nätdrift, och låter kraftdelen svalna. Under denna tid saknas batteriuppbackning.

Underhållsåtgärder på plats

Belastningsprov av batteriet betraktas som den viktigaste åtgärden. Det enklaste sättet är att bryta matning till likriktaren vilket tvingar UPS över i batteridrift.

100% avbrottsfri kraftförsörjning!

Med över 25 års dokumenterad erfarenhet och kompetens inom avbrottsfri kraftförsörjning kan vi hjälpa dig säkerställa en riktigt bra miljö som innehåller en heltäckande underhållsplan.

KONTAKTA OSS