Serviceavtal för avbrottsfri kraftförsörjning

Serviceavtal för avbrottsfri kraftförsörjning

Vi erbjuder ett standardiserat avtal som täcker in de flesta kunders behov genom vårt garanterade serviceåtagande som omfattar förebyggande underhåll som utföres schemalagt 1 gång per år. Vid detta tillfälle upprättas ett serviceprotokoll som skickas till er inom en vecka efter utförandet.

I serviceprotokollet dokumenteras även förslag till åtgärder som bör planeras in som exempelvis förslag till byte av slitdelar som exempelvis fläktar. Så gäller även utbyte av komponenter som AC och DC kondensatorer enligt våra leverantörers rekommendation.

Vi förebygger även framtida risker gällande batterifel som genom tidsfaktor och eventuellt för hög omgivningstemperatur degenererats till en, för driftssäkerheten, icke acceptabel nivå. Vi gör detta i god genom att vid varje årliga preventiva service utföra ett konditionstest av anslutna batterier. Vi kan även omtermografera batterierna mot en i sammanhanget försumbar tilläggskostnad.

Alltid tillgänliga

Utöver vårt garanterade serviceåtagande är vi även behjälpliga med akutservice, dvs icke planerad service mot tillägg enligt prislista som bifogas med vårt förslag till årlig preventiv service. Ni når oss med via ett enda rikstäckande telefonnummer 08- 444 9100 så att ni alltid kan komma i kontakt med oss för snabbast tänkbara konsultation eller förslag till åtgärd.
 
Vår serviceorganisation är rikstäckande och märkesoberoende vilket innebär att ni genom oss som enda partner erhåller en mycket hög service och kompetensnivå oavsett vilken typ eller fabrikat ni vill att vi skall hjälpa er med.        

In-house kompetens

För UPS-system

Vi har flera fabriksutbildade tekniker som arbetar med UPS, service och driftsättning. Vi kan erbjuda olika typer av serviceavtal, även med jour. Inte bara UPS som vi själva har levererat utan även många andra typer och fabrikat.

För DC-system

Vi har lång erfarenhet av batterisystem, likriktare mm. Vi utför service, batteriprovning mm. Även i ställverksmiljöer. Utöver detta utför vi dessutom vissa ombyggnader och batteribyten

Intresserad av att prata mer med oss?

Välkommen att ta kontakt med oss på 08-444 9100 eller genom service@batterielektronik.se så hör vi av oss till dig inom kort.

100% avbrottsfri kraftförsörjning!

Med över 25 års dokumenterad erfarenhet och kompetens inom avbrottsfri kraftförsörjning kan vi hjälpa dig säkerställa en riktigt bra miljö som innehåller en heltäckande underhållsplan.

KONTAKTA OSS