Batterielektronik AB
  • Stockholm (Huvudkontor)
  • Agronomvägen 2,187 53 TÄBY 
  • Tel: 08-444 9100

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2

443.3.2.2

Med hänsyn till konsekvenser används följande skyddsnivåer:

a) konsekvenser som är relaterade till människoliv, t ex på nödkraft och medicinteknisk utrustning på sjukhus
b) konsekvenser som är relaterade till publika tjänster, t ex förlust av publika tjänster, IT-tjänster och museum
c) konsekvenser på kommersiell eller industriell verksamhet, t ex hotell, banker, industrier, kommersiella marknader och lantbruk
d) konsekvenser för grupper av människor, t ex stora flerbostadshus, kyrkor, kontor och skolor
e) konsekvenser för enstaka människor, t ex enbostadshus eller små flerbostadshus och små kontor.


För konsekvensnivåerna a) - c) ska skydd mot överspänning finnas.
För konsekvensnivåer enligt d) – e) beror fordringar på skydd av en beräkning.

534.2.1

Där överspänningsskydd fordras i kraftmatningssystemet bör det övervägas om överspänningsskydd även behövs för andra inkommande nät (såsom nät för telekommunikation och signalering).

6G.2 Exempel på punkter som kontrolleras vid inspektion av en installation

- Att överspänningsskydd är installerat enligt 436 40 00, utgåva 2, 443.3.2.2


Produktstandard

För krav på skydden skall Svensk standard SS-EN 61643... följas.

© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.