Hur fungerar åskan

Hur fungerar åskan

En överspänning kommer in el- o telesystemet genom att blixten slår ner i närheten av anläggningen. Blixtens energi fortplantar sig i marken och vidare in i mark- och luftledningarna. Detta fenomen kallas stegspänning och området som påverkas kan vara upp till 2 kilometers radie från nedslagsplatsen.Se nedanstående illustration:  Read more  

1

© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.