Hur fungerar åskan

En överspänning kommer in el- o telesystemet genom att blixten slår ner i närheten av anläggningen. Blixtens energi fortplantar sig i marken och vidare in i mark- och luftledningarna. Detta fenomen kallas stegspänning och området som påverkas kan vara upp till 2 kilometers radie från nedslagsplatsen.Se nedanstående illustration:Överspänningen söker sig sedan ut ur el- o telesystemet på två sätt;

Antingen på ett okontrollerat sätt via en jordpunkt i installationen. TV och dator står för de enskilt största skadegrupperna. En uppstickare i statistiken är robotgräsklipparen som blivit allt vanligare efter 2014. Även el- o teleledningarna isolering kan skadas av en överspänning med brandrisk som följd. Brand kan uppstå flera månader efter själva nedslaget genom gnistbildning i skadorna på isoleringen till kablarna.

Eller på ett kontrollerat sätt via överspänningsskydden.

Överspänningsskydden för el- o tele installeras gemensamt vid inkommande matning i byggnaden så de får en gemensam jordpunkt. På så sätt leds överspänningen ut till byggnadens jordtag och oskadliggörs därigenom.
Överspänningsskydden kommer att ta hand om många upprepade störningar beroende på vilken tålighet skydden har samt hur hög överspänningen är. Ju högre tålighet skydden har desto längre är livslängden.
Om det är fiber för tele, TV o datakommunikation behövs inget skydd eftersom en ljuspuls inte leder en överspänning.

På vilka sätt kan blixten uppstå

Blixtar kan uppstå mellan molnen, inom olika delar i molnen eller mellan molnen och marken.

Blixtar mellan delar i samma moln och mellan två moln kan orsaka skador genom så kallad ElektroMagnetiskPuls, EMP. Då slås ofta radiofrekvenser ut eller försämras så sändning och mottagning påverkas negativt. Blixtar mellan moln och mark orsakar skador på el- tele- data- styr o reglerutrustning samt bränder.

I september 2016 presenterade World Meteorological Organization, WMO, en forskningsrapport på världens längsta blixt, från moln till moln, där blixten transporterats 321 km. I samma rapport presenterades världens längst ihållande blixt som varade i 7,74 sekunder.

Syftet med WMOs forskning är att vi i framtiden ska kunna skydda oss ännu bättre mot blixtens skadeverkningar.

© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.