Allmänt om frekvensomriktare

Allmänt om frekvensomriktare

Frekvensomriktare används för att variera varvtalet på elmotorer. Denna teknik har fått ett lyft när behovet att spara energi har kommit i fokus.

Det finns mycket energi att spara genom att motorer styrs på ett intelligent sätt. Det enklaste var tidigare att fläktar och pumpar försågs med en motor som klarade alla driftbehov.

Sedan reglerades flödet genom att en ventil ströp flödet, medan motorn hela tiden gick för fullt. Ju mer man behövde strypa flödet desto mer energi kunde sparas genom att med en frekvensomriktare minska motorns varvtal istället.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med frekvensomriktare är alltså att man kan spara energi i pump- och fläktdrifter. Det finns även nackdelar att ta hänsyn till.

Tidiga varianter av frekvensomriktare orsakade oljud i motorn. Med en låg switchfrekvens (se under avsnitt Teknisk Beskrivning) var det relativt mycket övertoner i motorströmmen. Dessa övertoner orsakade en del extra uppvärmning av motorn, men även ett oljud som kunde vara störande för den som har som uppgift att arbeta intill en sådan motordrift.

Allt eftersom tekniken och komponenter utvecklades kunde man höja switchfrekvensen och därmed reducera dessa problem.

Lagerströmmar

Lagerproblem är något ganska nytt och inte allmänt känt.

När spänningen till motorn switchas med en hög frekvens kan detta ge upphov till inducerad spänning i motoraxeln. Denna spänning byggs upp i axeln och orsakar överslag i lagret när den når en viss nivå.

I ett kullager finns en tunn oljefilm mellan kulorna och ringarna. Det är inte metallisk kontakt för då skulle kulorna slitas.

Oljefilmen utgör en isolator för elektriska spänningar. Den klarar dock inte hög spänning så när spänningen blir hög nog slår det igenom. Beroende på hur ofta detta sker och hur mycket energi som finns i den gnista som slår igenom oljan kommer lagerytan att skadas.

Man kan inte förutsäga hur stark denna effekt kommer att vara. Sådana faktorer som jordning, andra elapparater i närheten är exempel på saker som påverkar detta förlopp. Det finns sätt att reducera denna effekt. Man kan sätta filter (du/dt filter eller sinusfilter) efter omriktaren.

Ferritringar runt kablarna är ett annat sätt att minska inducering av spänning i motorn. Vid installationen måste speciella saker beaktas. Kabeln mellan frekvensomriktare och motor måste vara extra skärmad för att reducera strålning till annan utrustning.

Jordning av apparater och installation av kablage måste göra på speciella sätt för att minska potentiella problem. Detta regleras i CE- normer.

Här skall även nämnas att det finns en svensk tillverkare som gör frekvensomriktare med ren sinusform på utgången, dock med begränsad effektstorlek. I detta fall har man inga lagerproblem som ovan och vanlig motorkabel kan användas.

BatteriElektronik AB har arbetat med frekvensomriktare redan innan vi startade vår verksamhet. Med över 30 års erfarenhet kan vi definitivt påstå att vi kan hjälpa er med alla märken. Hör av er till oss på 08-444 9100 eller info@batterielektronik.se om ni behöver hjälp.

100% avbrottsfri kraftförsörjning!

Med över 25 års dokumenterad erfarenhet och kompetens inom avbrottsfri kraftförsörjning kan vi hjälpa dig säkerställa en riktigt bra miljö som innehåller en heltäckande underhållsplan.

KONTAKTA OSS