Batterielektronik AB
  • Stockholm (Huvudkontor)
  • Agronomvägen 2,187 53 TÄBY 
  • Tel: 08-444 9100

Allmänt om UPS

UPS står för avbrottsfri kraft (Uninterruptible Power Supply). En UPS ger kontinuerlig ström till datorer och andra kritiska laster så att störningar i elnätet inte påverkar driften.

Så fungerar en UPS

Energi lagras i batterier, som kan vara inbyggda eller externa. Mängden batterier bestämmer hur länge driften kan upprätthållas vid ett nätbortfall. Storleken på UPS (kVA) bestämmer hur mycket last som kan anslutas.

Spänningen från nätet går först till likriktaren som omvandlar den till likspänning. Denna likspänning omvandlas i växelriktaren åter till växelspänning. Likspänningen är kopplad till batteri som laddas när nätet matar.

När nätspänningen försvinner finns batteriet redan i kretsen och tar över matningen utan någon inkopplingstid. Nyare UPS har en lite mer komplex koppling till batteriet men principen i stort är densamma.

Läs mer Service och Reparation av UPS

Med över 25 års dokumenterad erfarenhet och kompetens inom UPS kan vi hjälpa dig säkerställa en riktigt bra UPS miljö som innehåller en heltäckande underhållsplan. Du når oss enklast på 08-444 91 00 eller info@batterielektronik.se

© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.