Batterielektronik AB
  • Stockholm (Huvudkontor)
  • Agronomvägen 2,187 53 TÄBY 
  • Tel: 08-444 9100

Batteriprovning & protokoll


Batteriprovning med den senaste tekniken

Vi erbjuder en riktig "health control" av statusen på dina stationära industribatterier med hjälp av Torkel 900-serien och Megger BITE 3. Skillnaden med att göra en ordentlig belastningsprovning och ett vanligt impedanstest är att vi får ut mycket mer detaljerad data som kanske inte alltid syns i ett impedanstest.

  • Batterierna testat i drift.
  • Säkerhet i alla detaljer.
  • Realtidsövervakning under provning för att undvika avbrott till viktiga inkopplade laster.
  • Fullständig dokumentation genom pedagogiska rapporter
  • Integrerad cellspänningsövervakning (BVM) som kontinuerligt mäter av alla batteriblock och automatiskt stoppar processen om ett block inte klarar av belastningen.

Detaljerat batteriprovningsprotokoll

Exempel på Torkel in action:

En stor kund inom kraftverk var helt övertygad om att deras batterier fungerade som dem skulle men ville ändå dubbelkolla statusen. Under den första timmen så såg att allt väldigt fint ut men inför den sista kvarten av testet så kunde man tydligt se att 3 batteriblock inte klarade av belastningen. Vi bytte de 3 batterierna och i kombination med en förebyggande underhållsplan så har det aldrig varit säkrare.


BatteriElektronik utför kvalificerad batteriprovning och protokoll i hela Sverige med hög kompetens och lång dokumenterad erfarenhet. Hör av er till oss på info@batterielektronik.se eller 08-444 91 00 så hjälper vi er oftast inom 3 arbetsdagar.

Torkel 900-Series & Megger BITE 3

© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.