Medicinteknisk utrustning & nödkraft

Inom sjukvården används medicinskteknisk utrustning som är relaterat till människoliv. Det är av yttersta vikt att denna utrustning förblir oskadad vid åsknedslag och kopplingstransienter. Därför höjs elsäkerheten inom dessa områden genom att installera våra grov/finskydd vid inkommande ställverk / huvudcentral.

I underliggande byggnader samt de centraler som matar känslig utrustning används mellanskydd. Båda dessa skydd har TOV (TemporaryOverVoltage) / VTD (VaristorGasurladdningsrörDiod) – högteknologiska tekniker och är installerade i över 60 länder.
Se även fliken Elinstallationsreglerna.

Vi tror på personlig service och support. Ring oss på 08-444 91 00 eller info@batterielektronik.se om du har några frågor eller behöver hjälp.

  •  


© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.