Enbostadshus (Villor, Radhus)

Dagens moderna privatbostäder, villor och radhus, innehåller betydligt mer känslig elektronik än gårdagens bostäder. För inte så länge sedan telefonerade man med en bakelittelefon. Idag är det inte ovanligt att man kommunicerar via Skype och mjukvaran i en dator. Man installerar datorbaserade styr- o reglersystem för belysning- värme- ventilation- larm- etc. Robotgräsklipparens slinga i trädgården är en utmärkt uppfångare för blixtens energi som då förstör hela gräsklipparen. Detsamma gäller för ladd-stolpar till elbilar. Det finns många exempel på där elbilens mjukvara havererar när elbilen är ansluten till ladd-stolpen. För att inte tala om barnens TV- och dataspel.

Grov/mellanskydden används på landsbygden vid inkommande huvudcentral.

Mellanskydden används inom tätbebyggt område. Om man har flera underliggande byggnader, garage, gäststuga, lekstuga, pumpstation för vatten, laddstation för elbil eller dylikt.
Se även fliken Elinstallationsreglerna.Vi tror på personlig service och support. Ring oss på 08-444 91 00 eller info@batterielektronik.se om du har några frågor eller behöver hjälp.

  •  


© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.